Om Borlänge

Borlänge är en stad i Dalarna. Eftersom vi ligger norr om Dalälven tillhör vi inte rumpmasarna utan är masar på riktigt. Borlänge är egentligen mest känt för att det är härifrån Jussi Björling, Sator och J-O Wallin härstammar (att sedan Per Bjurman, recensent på Aftonbladet också är härifrån vill många glömma).

Viktigaste industrier är SSAB och Kvarnsvedens pappersbruk men vi har också en mängd andra mindre industri- och tjänsteföretag. Den tekniska delen av högskolan i Dalarna ligger i Borlänge vilket också givit avknoppning för en teknikby där mindre och större företag inom it- och nya medier-sektorn finns.

Det mest kända landmärket i Borlänge är Kupolen, Dalarnas största köpcentrum. Dock har staden andra turistnäringar såsom Romme Alpin, med många nedfarter och liftar. Tunaån och dess naturområde är också vida känt liksom Stora Tuna kyrka vilken är den största i Dalarna.

Borlänge är tyvärr också känt för en ganska hög kriminalitet, framförallt bland ungdomar. Men samtidigt tillhör Borlänge den kommun som satsar mycket på fritidsverksamhet för ungdomar och har många ungdomslag i idrotter liksom ett ganska aktivt musikliv både vad gäller musikskola och rock'n'roll.

Borlänge är en bra stad. I Dalarna. Kom hit du också!