Om Round Table

Round Table är en förening för män mellan 22 och 40 år. Föreningen är till för möten och trevlig samvaro men också för att diskutera med varandra och andra, vidga sina vyer i samhället och internationellt. Som förening inom Round Table Sverige träffas man varannan vecka där möten kan innehålla föredrag, besök i närområdet, mat och dryck och diskussioner.

Round Table är politiskt och religiöst obundet. Medlemsklubbarna är knutna till riksorganisationen Round Table Sverige, indelade i distrikt. I sin tur är RTS knutet till World Council of Service Clubs liksom till Round Table International. Detta gör att varje klubb har stort utbyte både nationellt och internationellt.

Medlemmarna ska vara ur olika yrkeskategorier för att få en så stor spridning av erfarenheter och kunskap som möjligt. Medlem blir den som varit gäst under en tid och sedan av hela klubben väljs in. Som medlem måste man aktivt delta i klubbens verksamhet, inneha styrelseuppdrag med jämna mellanrum och för övrigt se till organisationens bästa.